Update logs

 • 26/Nov/2018
 1. Update layout
 • 18/Jul/2018
 1. Update footer links
 2. Backed up before
 3. Don’t remember what updated between this time
 • 22/11/2017
 1. Update cấu trúc và nội dung web
 2. Hoàn thành cơ bản
 • 22/05/2017
 1. Create update logs
 2. Update hình minh hoạ các Page BR1/2/3/4/Ex/PF
 3. Link sưu tầm
  1. https://www.giantbomb.com/yugo/3005-5777/images/
  2. http://gameoffline.hatenablog.com/entry/cac-lop-nhan-vat-trong-dau-truong-thu-2
  3. http://es.bloodyroar.wikia.com/wiki/Cronos_el_Ping%C3%BCino/Fen%C3%ADx
  4. http://www.fightersgeneration.com/characters/alice.html
  5. http://seesaawiki.jp/bloodyroar3/d/%A5%ED%A5%F3
  6. http://www.keywordsuggests.com/sLlpC50KN09slwj1Q676cJJHCv1foEiYRXdnL6yDuK4/
  7. http://brvn.22web.org/homepage.htm
 4. Porfolio Section
 • 28/05/2017
 1. Phần mềm giả lập PlayStation 1 & 2 và Full BIOS + Mem Save All Characters and Unlock BR2-3-4
 • 07/06/2017
 1. Ý tưởng: – Trang web có gì
 2. Lời khuyên nên chơi BR nào và tại sao, hay như thế nào
 3. Hướng dẫn sử dụng Memmory / Save
 4. Tách Save BR3/4 ra
 5. Tạo Save BR1
 6. Giao diện các phiên bản
 • 09/06/2017
 1. Thêm Cảm nhận về games
 2. Update hình Nổi bật cho 1 số posts